Tijdelijke richtlijn kostenveroordeling Hof en Raden van Discipline 


Het Hof en de Raden van Discipline hebben de uitgangspunten die zij in acht nemen bij het opleggen van kostenveroordelingen vastgelegd in een tijdelijke richtlijn. De tekst van deze richtlijn vindt u hier.