AGENDA 2019


Feestelijke beëdigingszittingen
Paleis van Justitie te Arnhem
Vrijdag 16.00 uur
25 januari
22 februari
29 maart
26 april
31 mei
28 juni
9 augustus
30 augustus
27 september
26 oktober
29 november
20 december

Extra beëdigingszittingen
Paleis van Justitie te Arnhem
Woensdag 8.45 uur
9 januari
13 februari
13 maart
17 april
15 mei
12 juni
10 juli
28 augustus
18 september
9 oktober
20 november
11 december

Civiele pleitoefeningen
Nog onbekend

Oostelijke pleitwedstrijden
Nog onbekend

Uitreiking stageverklaringen
Bureau Orde van Advocaten te Arnhem
Dinsdag of donderdag 16.15 uur
26 maart
27 augustus
31 oktober
17 december

Vergaderingen Raad van de Orde
24 januari
19 februari
26 maart
16 april
23 mei
25 juni
27 augustus
17 september
31 oktober
19 november
17 december


Vergaderingen College van Afgevaardigden
25 maart
26 juni
19 september
10 december

Nieuwjaarsborrel Orde van Advocaten / Jonge Balie
(gecombineerd met Jonge Balie Forum en Wwft cursus)
11 januari

Jaarvergadering Orde van Advocaten
15 maart

Introductiedag gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Nog onbekend