VOLGEBOEKT Meet & Greet Jeugdbescherming 2019 - donderdag 7 februari 2019

Datum:  7 februari  2019
Aanvangstijd: 13:30
Locatie: Stadhuis Arnhem
Kosten: € 75.00

Geachte collega / confrère,

Namens de Rechtbank, Jeugdbescherming en de Stichting Permanente Opleiding nodig ik u hierbij uit voor de ‘Meet & Greet jeugdbescherming 2019’ met als onderwerp ‘Ouderlijk gezag voor ouders en/of voor kinderen?’

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 7 februari 2019 vanaf 13.30 uur (ontvangst 13.00 uur) in het Stadhuis van Arnhem, gelegen aan de Koningstraat 38.  

Het programma voor deze bijeenkomst luidt als volgt:
13.00 – 13.30 uur       inloop en inschrijving
13.30 – 13.45 uur       welkom en kennismaking
13.45 – 15.00 uur       bijdragen door ketenpartners over het ouderlijk gezag in de praktijk (gemeente, rechtbank, advocatuur, R.v.d.K. en GI)
15.00 – 15.30 uur       pauze met wat lekkers
15.30 – 16.45 uur       groepsbespreking a.d.v. stellingen
16.45 – 17.00 uur       plenaire afsluiting
17.00 – 17.30 uur       borrel

De bijeenkomst vangt aan om 13.30 uur stipt. In verband met de toekenning van punten wordt van u verwacht dat u stipt op tijd aanwezig bent. Alleen wanneer u bij aanvang en aan het einde van de bijeenkomst de presentielijst tekent, zal u een certificaat worden toegezonden. Ook wordt van u verwacht dat u de cursuskosten tijdig voldoet en een evaluatieformulier invult en inlevert.

Aan deze bijeenkomst worden in het kader van hoofdstuk 4 van de Verordening op de advocatuur (Vakbekwaamheid van de advocaat) 3 punten (beroepsvaardigheden) toegekend.

U kunt zich tot en met donderdag 17 januari 2019 aanmelden.
Inschrijving voor deze bijeenkomst staat alleen open voor familie- en jeugdrechtadvocaten gevestigd in het arrondissement Gelderland. Er is plaats voor maximaal 40 advocaten, zodat de eerste 40 aanmeldingen zullen worden gehonoreerd.

Het komt met enige regelmaat voor dat advocaten bij een bijeenkomst of cursus verschijnen zonder zich vooraf te hebben ingeschreven. De administratie van de stichting wordt daarmee onnodig extra belast. Ook de locatie laat dat niet toe, onder meer in verband met brandveiligheid en kosten voor het overeengekomen aantal deelnemers. Aanmelding en deelname na afloop van de inschrijftermijn is alleen mogelijk na telefonisch overleg met het bureau van de Orde. Zonder dat overleg kunt u geen toegang krijgen tot de bijeenkomst. De presentielijsten zijn daarbij leidend.

De cursuskosten ad € 75,00 dient u bij voorkeur tegelijk met uw aanmelding, maar in ieder geval twee werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst, te voldoen op IBAN rekeningnummer NL90 ABNA 055 0607 994 t.n.v. Stichting Permanente Opleiding Gelderland te Arnhem onder vermelding van uw naam (niet alleen de naam van het kantoor!) en het nummer van deze cursus: 2019 / 4.

U wordt met nadruk verzocht laatstgenoemd nummer te vermelden bij uw betaling. Indien dat niet is gedaan, wordt uw betaling met vertraging verwerkt en komt daarmee uw plaatsing voor de cursus in gevaar.

Restitutie van cursuskosten vindt alleen plaats indien u zich tijdig – uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de bijeenkomst – afmeldt.

Met vriendelijke groet,
namens de Rechtbank, Jeugdbescherming en de Stichting Permanente Opleiding,


M-L.A.J.Hoppenbrouwers

inschrijven

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar voor VOLGEBOEKT Meet & Greet Jeugdbescherming 2019 - donderdag 7 februari 2019.
Terug naar het agenda-overzicht