AVG: één jaar na de inwerkingtreding - vrijdag 28 juni 2019

Datum: 28 juni  2019
Aanvangstijd: 13:15
Locatie: Musis (Balkonzaal), Arnhem
Kosten: € 75.00

Geachte collega / confrère,

Namens de Stichting Permanente Opleiding nodig ik u hierbij graag uit voor de cursus ‘AVG: één jaar na de inwerkingtreding’ die zal worden gehouden op vrijdag 28 juni 2019 van 13.15 – 16.45 uur (ontvangst 13.00 uur) in Musis te Arnhem.

De spreker is mr. drs. M. (Mark) Jansen. Mark is advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen in Arnhem en gespecialiseerd in IT- en privacyrecht. Hij geeft regelmatig lezingen over IT- en privacyrecht en schrijft hier regelmatig over op websites en in vakbladen. Mark is onder meer lid van de Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA) en (aanstaand) bestuurslid bij de Vereniging Privacyrecht (VPR).

Tijdens deze cursus zal een overzicht worden gegeven van de ontwikkelingen in het privacyrecht sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daarbij horende Uitvoeringswet AVG (UAVG) op 25 mei 2018. Op het programma staan rechterlijke uitspraken, de acties van de toezichthouder en de ontwikkelingen in beleid en wetgeving.

Voor de goede orde: de cursus is niet specifiek op de praktijkvoering van advocaten(kantoren) zelf gericht. De cursus ziet op de ontwikkelingen in het privacyrecht in het algemeen. Wel biedt de spreker de mogelijkheid om vragen in te sturen die bij u leven over de AVG. Een selectie van deze vragen zal beantwoord worden tijdens het vragenhalfuurtje.

De bijeenkomst vangt aan om 13.15 uur stipt. Vanaf 13.00 uur staat een kopje koffie/thee voor u klaar. In verband met de toekenning van punten wordt van u verwacht dat u stipt op tijd aanwezig bent. Alleen wanneer u bij aanvang en aan het einde van de bijeenkomst de presentielijst tekent, zal u een certificaat worden toegezonden. Ook wordt van u verwacht dat u de cursuskosten tijdig voldoet en een evaluatieformulier invult en inlevert.

Aan deze bijeenkomst worden in het kader van hoofdstuk 4 van de Verordening op de advocatuur (Vakbekwaamheid van de advocaat) 3 punten (juridisch) toegekend.

Het programma voor deze bijeenkomst luidt als volgt:
13.00 uur     Ontvangst met koffie/thee
13.15 uur     Eerste deel cursus
14.45 uur     Pauze
15.15 uur     Vervolg cursus
16.15 uur     Vragenhalfuurtje
16.45 uur     Borrel
17.30 uur     Einde

U kunt zich tot en met maandag 17 juni 2019 voor deze cursus aanmelden via onderstaande knop.

Vragen voor het vragenhalfuurtje kunt u tot en met 17 juni 2019 insturen via cursus@ordegelderland.nl

Er is vanwege de omvang van de zaal aan deze bijeenkomst een maximum aantal deelnemers gesteld. Het kan daarom voorkomen dat de inschrijving eerder wordt gesloten dan de hiervoor genoemde datum. Bij inschrijving wordt voorrang gegeven aan advocaten die in het bezit zijn van de stageverklaring.

De cursuskosten ad € 75,00 dient u bij voorkeur tegelijk met uw aanmelding, maar in ieder geval één week voor aanvang van de bijeenkomst, te voldoen op IBAN rekeningnummer NL90 ABNA 055 0607 994 t.n.v. Stichting Permanente Opleiding Gelderland te Arnhem onder vermelding van uw naam (niet alleen de naam van het kantoor!) en het nummer van deze cursus: 2019 / 11.

U wordt met nadruk verzocht laatstgenoemd nummer te vermelden bij uw betaling. Indien dat niet is gedaan, wordt uw betaling met vertraging verwerkt en komt daarmee uw plaatsing voor de cursus in gevaar.
Restitutie van cursuskosten vindt alleen plaats indien u zich tijdig – uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de bijeenkomst – afmeldt.

Het komt met enige regelmaat voor dat advocaten bij een cursus verschijnen zonder zich vooraf te hebben ingeschreven. De administratie van de stichting wordt daarmee onnodig extra belast. Ook deze locatie laat dat niet toe. Deelname na afloop van de inschrijftermijn is alleen mogelijk na telefonisch overleg met het bureau van de Orde. Zonder dat overleg kunt u geen toegang krijgen tot de cursus. De presentielijsten zijn daarbij leidend.


Met vriendelijke groet,
namens de Stichting Permanente Opleiding,

M-L.A.J. Hoppenbrouwers

inschrijven

Inschrijven U kunt zich inschrijven voor AVG: één jaar na de inwerkingtreding - vrijdag 28 juni 2019
Er zijn (nog) 32 plaatsen beschikbaar.
Terug naar het agenda-overzicht