Wwft - vrijdag 25 oktober 2019

Datum: 25 oktober  2019
Aanvangstijd: 14:00
Locatie: Rozet (Auditorium), Arnhem
Kosten: € 60.00

Geachte collega / confrère,

Namens de Stichting Permanente Opleiding nodig ik u hierbij graag uit voor de cursus ‘Wwft’ die zal worden gehouden op vrijdag 25 oktober 2019 van 14.00 – 16.30 uur (ontvangst 13.30 uur) in Rozet (Auditorium) te Arnhem.

De spreker is Rob Post van de Unit FTA (Unit Financieel Toezicht Advocatuur).

Tijdens deze cursus zullen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod komen:

Achtergrond en totstandkoming Wwft
Wwft in de praktijk
- Risicobeleid
- Cliëntenonderzoek
- Melden ongebruikelijke transactie
- Toezicht en handhaving
Praktijkcasussen

De bijeenkomst vangt aan om 14.00 uur stipt. Vanaf 13.30 uur staat een kopje koffie/thee voor u klaar. In verband met de toekenning van punten wordt van u verwacht dat u stipt op tijd aanwezig bent. Alleen wanneer u bij aanvang en aan het einde van de bijeenkomst de presentielijst tekent, zal u een certificaat worden toegezonden. Ook wordt van u verwacht dat u de cursuskosten tijdig voldoet en een evaluatieformulier invult en inlevert.


Aan deze bijeenkomst worden in het kader van hoofdstuk 4 van de Verordening op de advocatuur (Vakbekwaamheid van de advocaat) 2 punten (juridisch) toegekend.

Het programma voor deze bijeenkomst luidt als volgt:

13.30 uur Ontvangst met koffie en thee
14.00 uur Aanvang cursus
15.00 uur Pauze
15.30 uur Vervolg cursus
16.30 uur Borrel
17.30 uur Einde

U kunt zich tot en met maandag 14 oktober 2019 voor deze cursus aanmelden.

Er is vanwege de omvang van de zaal aan deze bijeenkomst een maximum aantal deelnemers gesteld. Het kan daarom voorkomen dat de inschrijving eerder wordt gesloten dan de hiervoor genoemde datum. Bij inschrijving wordt voorrang gegeven aan advocaten die in het bezit zijn van de stageverklaring.


De cursuskosten ad € 60,00 dient u bij voorkeur tegelijk met uw aanmelding, maar in ieder geval één week voor aanvang van de bijeenkomst, te voldoen op IBAN rekeningnummer NL90 ABNA 055 0607 994 t.n.v. Stichting Permanente Opleiding Gelderland te Arnhem onder vermelding van uw naam (niet alleen de naam van het kantoor!) en het nummer van deze cursus: 2019 / 16.

U wordt met nadruk verzocht laatstgenoemd nummer te vermelden bij uw betaling. Indien dat niet is gedaan, wordt uw betaling met vertraging verwerkt en komt daarmee uw plaatsing voor de cursus in gevaar.
Restitutie van cursuskosten vindt alleen plaats indien u zich tijdig – uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de bijeenkomst – afmeldt.


Het komt met enige regelmaat voor dat advocaten bij een cursus verschijnen zonder zich vooraf te hebben ingeschreven. De administratie van de stichting wordt daarmee onnodig extra belast. Ook deze locatie laat dat niet toe. Deelname na afloop van de inschrijftermijn is alleen mogelijk na telefonisch overleg met het bureau van de Orde. Zonder dat overleg kunt u geen toegang krijgen tot de cursus. De presentielijsten zijn daarbij leidend.


Met vriendelijke groet,
namens de Stichting Permanente Opleiding,

M-L.A.J. Hoppenbrouwers

inschrijven

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar voor Wwft - vrijdag 25 oktober 2019.
Terug naar het agenda-overzicht