Schrijven voor elkaar - maandag 2 december 2019

Datum:  2 december  2019
Aanvangstijd: 13:30
Locatie: Musis Arnhem (Balkonzaal)
Kosten: € 75.00

Geachte collega / confrère,

Namens de Stichting Permanente Opleiding nodig ik u hierbij graag uit voor de bijeenkomst ‘Schrijven voor elkaar’ die zal worden gehouden op maandag 2 december 2019 om 13:30 uur (ontvangst vanaf 13:00 uur) in Musis (balkonzaal) aan de Velperbuitensingel 15 te Arnhem.
 
Hoe is het om op de stoel van de rechter te zitten? Hoe voelt het om een cliënt uit te leggen dat hij zijn zaak heeft verloren? Hoe kijken rechter en advocaat tegen elkaars rol aan? En welke taal overtuigt de ander?
 
Tijdens deze bijeenkomst ontmoeten rechters, juridisch medewerkers en advocaten elkaar, en maken ze kennis met de verschillende kanten van hun werk. Door met elkaar ervaringen uit te wisselen en in elkaars schoenen te gaan staan, ontstaat meer wederzijds begrip en kunnen kennis en vaardigheden worden aangescherpt.
 
Schrijven voor elkaar staat tijdens deze bijeenkomst centraal. Er komen vragen aan bod zoals: welke informatie heeft de rechter nodig om in een zaak te kunnen beslissen, maakt het verschil hoe deze wordt aangeleverd, welke argumenten overtuigen, hoe vergroot de rechter de acceptatie van de beslissing bij de advocaat/partij? De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over hoe ze elkaars teksten ervaren en wat het effect daarvan is. Vervolgens verkennen de deelnemers welke andere mogelijkheden er zijn om elkaar, en daarmee de procespartijen, beter van dienst te zijn.
 
De bijeenkomst is zeer praktisch en interactief, actieve deelname en inbreng van de cursisten wordt dan ook op prijs gesteld.
 
De training wordt verzorgd door Mascha Furth, trainer in schrijven, pleiten, onderhandelen en argumenteren. Ze is gespecialiseerd in overtuigend redeneren in woord en op papier, en in het schrijven van overtuigende processtukken en begrijpelijke uitspraken en beschikkingen in zogenaamde ‘klare taal’. Haar opdrachtgevers zijn onder meer de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, verschillende rechtbanken en gerechtshoven, diverse advocatenkantoren, juridische adviesbureaus, vakbonden, toezichthouders en juridische afdelingen van gemeenten en ministeries.

Vanaf 13:00 uur staat een kopje koffie/thee voor u klaar. De bijeenkomst vangt aan om 13:30 uur stipt. In verband met de toekenning van punten wordt van u verwacht dat u echt op tijd aanwezig bent. Wanneer u bij aanvang en aan het einde van de bijeenkomst de presentielijst tekent ontvangt u na afloop per post een certificaat mits de kosten zijn voldaan. Ook wordt van u verwacht dat u een evaluatieformulier inlevert.

Aan deze bijeenkomst worden in het kader van hoofdstuk 4 van de Verordening op de advocatuur (Vakbekwaamheid) 3 punten (juridisch) toegekend.

Het programma voor deze bijeenkomst luidt als volgt (onder voorbehoud):

13:00 uur              ontvangst
13:30 uur              welkom, programma deel I
14:15 uur              pauze
14:45 uur              programma deel II
15:45 uur              uitvraag en conclusies, afsluiting
17:00 uur              borrel
18:00 uur              einde

U kunt zich tot en met 22 november a.s. voor deze cursus aanmelden.

Inschrijving voor deze cursus staat alleen open voor advocaten in het arrondissement Gelderland.

Om administratieve en praktische redenen worden advocaten die zich niet tijdig hebben aangemeld niet toegelaten. Aanmelding en deelname na afloop van de inschrijftermijn is alleen mogelijk na telefonisch overleg met het Bureau van de Orde. De presentielijsten zijn daarbij leidend.

De cursuskosten ad € 75,00 dient u tegelijk met uw aanmelding te voldoen op IBAN rekeningnummer NL90 ABNA 055 0607 994 t.n.v. Stichting Permanente Opleiding arrondissement Arnhem te Arnhem onder vermelding van uw naam én uw kantoornaam en het nummer van deze cursus: 2019 / 22.

N.B.: Als u nalaat het cursusnummer te vermelden bij uw betaling, loopt u het risico dat uw betaling niet tijdig wordt verwerkt en daarmee ook uw inschrijving.

Restitutie van cursuskosten is alleen mogelijk als u zich tijdig (uiterlijk 5 werkdagen vóór de cursus) afmeldt.

U ontvangt na sluiting van de inschrijvingstermijn een bevestiging van uw deelname (mits de kosten zijn voldaan). Als u niet deel kunt nemen omdat het maximale aantal deelnemers is overschreden, wordt u daarvan tijdig op de hoogte gesteld.

Bij inschrijving wordt voorrang verleend aan advocaten in het bezit van de stageverklaring.

Met vriendelijke groet,
mede namens de Stichting Permanente Opleiding Gelderland

De commissie Personen- en Familierecht

inschrijven

Inschrijven U kunt zich inschrijven voor Schrijven voor elkaar - maandag 2 december 2019
Er zijn (nog) 34 plaatsen beschikbaar.
Terug naar het agenda-overzicht