Wwft voor de Gelderse Balie en nieuwjaarsborrel - vrijdag 10 januari 2020

Datum: 10 januari  2020
Aanvangstijd: 14:00
Kosten: € 65.00

De Stichting Permanente Opleiding Gelderland nodigt u hierbij graag uit voor de cursus Wwft voor de Gelderse Balie die zal worden gehouden op 10 januari 2020 van 14.00-17.00 uur (ontvangst 13.30 uur) in Musis aan de Velperbinnensingel 15 te Arnhem.

De spreker is net als in 2019, mr. Jurjan Geertsma. Jurjan is advocaat bij JahaeRaymakers in Amsterdam en gespecialiseerd in tucht- en sanctierecht en de reputatievraagstukken die daarmee verband houden. Hij verleent bijstand aan bedrijven uit diverse sectoren, aan financiële instellingen en aan vrije beroepsbeoefenaren (de advocatuur, het notariaat of de accountancy) die op enigerlei wijze te maken krijgen met strafrechtelijke verdenkingen, bestuursrechtelijke handhaving of toezicht- en tuchtkwesties. Daarnaast adviseert hij over anti-witwasregelgeving, zoals de Wwft, en verzorgt daarover al vele jaren trainingen.

Tijdens deze cursus zullen de belangrijkste verplichtingen onder de Wwft aan bod komen, waaronder natuurlijk het cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties, en zal u worden bijgepraat over de recente wijzigingen van de Wwft en de ontwikkelingen op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme.

De cursus zal zowel theoretisch als praktisch worden ingestoken, waarbij voldoende ruimte zal zijn voor vragen en inbreng, zodat u ook zo goed mogelijk met uw kantoor met de Wwft aan de slag kunt. Door deelname aan deze cursus voldoet u aan uw opleidingsverplichting op grond van de Wwft en de beleidsregel toezicht wwft 2018.

Aansluitend aan de cursus is de nieuwjaarsborrel van de Raad van de Orde en de Jonge Balie Gelderland tezamen.

Aan deze bijeenkomst worden in het kader van hoofdstuk 4 van de Verordening op de advocatuur (Vakbekwaamheid van de advocaat) 3 punten (juridisch) toegekend.

Het programma voor deze bijeenkomst luidt als volgt:
13.30 uur     ontvangst
14.00 uur     eerste deel cursus
15.30 uur     pauze
16.00 uur     tweede deel cursus
17.30 uur     einde cursus en aanvang nieuwjaarsborrel
21.00 uur     einde nieuwjaarsborrel

U kunt zich tot en met 2 januari 2020 voor deze cursus aanmelden.

De (gereduceerde) cursuskosten ad € 65,00 (in plaats van € 90,00) dient u bij voorkeur tegelijk met uw aanmelding, maar in ieder geval twee werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst, te voldoen op IBAN rekeningnummer NL90 ABNA 055 0607 994 t.n.v. Stichting Permanente Opleiding Gelderland onder vermelding van uw naam (niet - alleen - de naam van het kantoor!) en het nummer van deze cursus: 2020 / 1.

U wordt met nadruk verzocht laatstgenoemd nummer te vermelden bij uw betaling. Indien dat niet is gedaan, wordt uw betaling met vertraging verwerkt en komt daarmee uw plaatsing voor de cursus in gevaar.
Restitutie van cursuskosten vindt alleen plaats indien u zich tijdig – uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de bijeenkomst – afmeldt.

Bij inschrijving wordt voorrang gegeven aan advocaten die in het bezit zijn van de stageverklaring.

Met vriendelijke groet,

Stichting Permanente Opleiding Gelderland

inschrijven

Inschrijven U kunt zich inschrijven voor Wwft voor de Gelderse Balie en nieuwjaarsborrel - vrijdag 10 januari 2020
Er zijn (nog) 28 plaatsen beschikbaar.
Terug naar het agenda-overzicht