Oproep piketadvocaten: intrekking verhinderdata RvR eerste twee weken januari 2020

Vrijdag 15 november jl. heeft de NOvA via een Nieuwsbrief de balie geïnformeerd over de overbruggingsregeling van 73 miljoen euro die het kabinet voor de sociale advocatuur uittrekt (36,5 miljoen euro in 2020 en 36,5 miljoen euro in 2021). De NOvA is blij met deze overbruggingsregeling die de eerste nood onder de sociale advocatuur lenigt maar ziet deze maatregel niet als een duurzame oplossing. Voor een duurzaam stelsel is implementatie van het rapport Van der Meer nodig, evenals initiatieven zoals de pilot van de NOvA gericht op versterking van de eerste lijn. Daarvoor zal de NOvA zich blijven inzetten.


Nu het kabinet met de tijdelijke maatregel tegemoet gekomen is aan de noodvoorziening waarom is verzocht, heeft de NOvA gisteren in een nieuwsbrief een oproep gedaan de voorgenomen piketacties en verhinderingsacties om zittingen bij te wonen begin volgend jaar geen doorgang te laten vinden. Inmiddels heeft de Raad voor de Rechtsbijstand het piketrooster voor de eerste twee weken van januari 2020 opnieuw opengesteld. U heeft daarover afgelopen maandag een e-mail van de RvR ontvangen. De Gelderse Orde sluit zich bij deze oproep aan en roept alle piketadvocaten op om hun verhinderdata op ‘Mijn RvR’ in te trekken en hun beschikbaarheid aan te geven.

Terug naar het nieuws-overzicht