Ambtshalve toetsen consumentenzaken

Rechters hebben de taak om in consumentenzaken waarin professionele partijen zoals zorgverzekeraars of incassobureaus geld vorderen, te toetsen of bijvoorbeeld de algemene voorwaarden eerlijk zijn. Op dit moment bevatten dagvaardingen in deze zaken vaak onvoldoende informatie om dit goed te kunnen beoordelen. Voor deurwaarders en incassogemachtigden, die de zaken indienen namens de professionele schuldeisers, is een informatieformulier opgesteld dat als checklist gebruikt kan worden.

Overgangsperiode
Om partijen de kans te geven aan de nieuwe situatie te wennen is er een overgangsperiode vanaf 1 december 2019 tot 1 april 2020. Gedurende deze tijd worden ontbrekende gegevens door de rechtbank nog opgevraagd. Als de overgangsperiode voorbij is, wordt er vanuit gegaan dat deurwaarders en incassogemachtigden die regelmatig dit soort zaken aanbrengen bij de rechtbank de aanvullende gegevens uit zichzelf vermelden in de dagvaarding.

Afgestemd
De voorgestelde werkwijze is besproken met de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incassoverenigingen (NVI). De rechtbanken Amsterdam en Den Haag hanteren een afwijkende overgangsperiode: 1 juli tot 1 oktober 2019.

Gelderse werkwijze
Rechtbank Gelderland zal de beschreven landelijke werkwijze volgen per 1 december 2019.
De rechtbank onderkent dat in een aantal zaken die onder de nieuwe werkwijze vallen de dagvaarding inmiddels al zal zijn betekend. Voor die zaken doet de rechtbank de eisende partij de suggestie aan de hand om op de eerst dienende dag een akte te nemen, waarin de gegevens zijn opgenomen waar het informatieformulier om vraagt. Dit om vertraging in de procedure te voorkomen. Die akte hoeft niet aan de gedaagde partij te worden betekend, tenzij sprake is van een verandering of vermeerdering van de eis of de grondslag daarvan en de gedaagde partij niet verschijnt (art. 130 Rv).

Klik hier voor ht informatieformulier. 

Terug naar het nieuws-overzicht