Beleidsregel inzake de advocaat in dienstbetrekking en de kantoortuin

Tijdens de vergadering van de Raad van de Orde Gelderland d.d. 19 november 2019 is de Beleidsregel inzake de advocaat in dienstbetrekking en de kantoortuin door de deken vastgesteld.

Deze beleidsregel wordt gepubliceerd op de website van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland en treedt in werking op de dag na publicatie ervan.

Klik hier voor de tekst van deze beleidsregel. 

Terug naar het nieuws-overzicht