JAARVERGADERING 2020 WORDT UITGESTELD

Geachte collega’s, confrères, amicae, amici,

De Raad van de Orde heeft besloten de Jaarvergadering van de Gelderse Orde op 19 maart a.s. in Musis in verband met de risico’s van het coronavirus niet door te laten gaan. Het besluit is genomen op basis van de laatste adviezen van deskundigen.

De Raad betreurt het zeer maar is van mening dat het onverantwoord is om in de huidige omstandigheden met een grote groep mensen bij elkaar te komen, waardoor de bezoekers van de Jaarvergadering, en anderen in hun omgeving, het risico lopen om besmet te raken met het virus.

De Jaarvergadering zal worden verplaatst naar donderdag 18 juni a.s. in Musis. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!Het uitgangspunt is dat op die datum naast de vaste agendapunten van het huishoudelijke gedeelte, ook de onderdelen van het informele gedeelte, die gepland stonden, alsnog zoveel mogelijk doorgang zullen vinden. U kunt zich nu al opgeven voor het walking dinner via deze link.

Indien en voor zover nodig zullen op korte termijn nadere beslissingen en maatregelen worden genomen en zult u daarover worden geïnformeerd.

U verneemt zo spoedig mogelijk nader.

Met hartelijke groet,

Namens de Raad van de Orde
 
Maaike Bomers
deken

Terug naar het nieuws-overzicht