Consultatie- en verhoorbijstand in strafzaken - woensdag 5 augustus 2020

Datum:  5 augustus  2020
Aanvangstijd: 13:30
Locatie: Rozet, Arnhem
Kosten: € 120.00


De Stichting Permanente Opleiding Gelderland nodigt u hierbij graag uit voor de cursus Consultatie- en verhoorbijstand in strafzaken die zal worden gehouden op woensdag 5 augustus 2020 van 13.30-17.00 uur (ontvangst met lunchpakket 13.00 uur). De cursus zal plaatsvinden in Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP te Arnhem.

De cursus wordt verzorgd door Alrik de Haas. Hij is sinds 2006 advocaat en specialist op het gebied van (commuun en economisch) strafrecht. Alrik voert zijn landelijke praktijk bij OMVR Advocaten in Harderwijk. Alrik is naast advocaat raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Alrik is sinds 2013 hoofddocent Strafrecht in de Beroepsopleiding Advocaten en heeft een pioniersrol vervuld in de ontwikkeling van het curriculum van de Beroepsopleiding Advocaten (leerlijn strafrecht) en de toepassing van nieuwe e-learning, ook in verband met de aanstaande “BA2020”. Alrik treedt naast dit alles geregeld op voor andere onderwijsinstellingen, zoals de Anton de Kom University of Suriname, de University of Curaçao, de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN) en de Bijzonder Strafrecht Academie. Hij is tevens (mede)oprichter en voorzitter van de Stichting Mens en Strafrecht en annoteert in diverse vakbladen.

Tijdens de cursus wordt hij ondersteund door Sander Otten en Philip Vijfhuize. Sander is 8 jaar in dienst van politie Nederland, hiervan heeft hij een ruim jaar gewerkt bij de districtsrecherche te Apeldoorn. Momenteel werkzaam voor het team Veluwe-West als generalist GGP. Sander draait momenteel met name de noodhulp meldingen in Harderwijk, Ermelo en Putten. Sander heeft veel affiniteit met recherche werkzaamheden. Philip Vijfhuize is 14 jaar in dienst van politie Nederland, waarvan 7 jaar als hulpofficier van Justitie. Philip is momenteel werkzaam voor het team Veluwe-West in de rol van Operationeel Expert GGP en heeft als neventaken familieagent, Officier van Dienst en de portefeuilles verwarde personen en evenementen.

De cursus is bedoeld voor strafrechtadvocaten die deelnemen aan de strafpiketregeling. De cursus Consultatie- en verhoorbijstand in strafzaken zal een hoog interactief gehalte hebben, met een groot deel oefenpraktijken. Vanuit de deelnemende cursisten kan worden deelgenomen aan consultatie- en verhooracts. De beide politieagenten nemen daarbij de rol aan van acteurs.

Aan deze bijeenkomst worden in het kader van hoofdstuk 4 van de Verordening op de advocatuur (Vakbekwaamheid van de advocaat) 3 punten (2 juridisch en 1 vaardigheden) toegekend.

Het programma voor deze bijeenkomst luidt als volgt:

13.00 uur ontvangst met lunchpakket
13.30 uur eerste deel cursus
15.00 uur pauze
15.30 uur tweede deel cursus
17.00 uur einde cursus

U kunt zich tot en met 22 juli 2020 voor deze cursus aanmelden.

De cursuskosten ad € 120,00 dient u bij voorkeur tegelijk met uw aanmelding, maar in ieder geval twee werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst, te voldoen op IBAN rekeningnummer NL90 ABNA 055 0607 994 t.n.v. Stichting Permanente Opleiding Gelderland onder vermelding van uw naam (niet - alleen - de naam van het kantoor!) en het nummer van deze cursus: 2020 / 11.

U wordt met nadruk verzocht laatstgenoemd nummer te vermelden bij uw betaling. Indien dat niet is gedaan, wordt uw betaling met vertraging verwerkt en komt daarmee uw plaatsing voor de cursus in gevaar. Restitutie van cursuskosten vindt alleen plaats indien u zich tijdig – uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de bijeenkomst – afmeldt.

Bij inschrijving wordt voorrang gegeven aan advocaten die in het bezit zijn van de stageverklaring. In verband met het interactieve karakter van de cursus, zijn er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Stichting Permanente Opleiding Gelderland

Terug naar het agenda-overzicht