Vacature: nieuw lid Raad van de Orde

De Raad van de Orde in het arrondissement Gelderland zoekt vanwege tussentijds vertrek van een lid van de Raad van de Orde per juli 2021:

LID RAAD VAN DE ORDE
voor de portefeuilles toelating en bestuursrecht

De Gelderse Orde van Advocaten is de beroepsorganisatie van zo’n 1.200 advocaten die in het arrondissement Gelderland de praktijk uitoefenen. De leden van de Raad van de Orde, onder wie de deken, vormen het bestuur van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland.

De Raad van de Orde bestaat uit bevlogen advocaten die intrinsiek betrokken zijn bij de beroepsgroep en in een collegiale sfeer samenwerken.
De Raad ondersteunt, controleert en houdt toezicht op de toegang tot de beroepsgroep en de opleiding van de advocaat-stagiaires. Daarnaast behartigt de Raad de belangen van de advocaten in het arrondissement en bevordert de Raad een goede praktijkuitoefening, in het belang van een goede rechtsbedeling.

De Raad vergadert maandelijks, vanwege de coronamaatregelen momenteel digitaal en anders op het bureau van de Orde in Arnhem. Naast de uitvoering van de taken ten behoeve van hun eigen portefeuille, ondersteunen de leden onder meer de deken als toezichthouder bij de kantoorbezoeken. Voorts zijn zij aanspreekpunt en vervullen zij waar nodig en wenselijk, een communicatieve rol voor de Gelderse Balie.
De deken en de Raad van de Orde worden bij de uitvoering van hun taken ondersteund door het bureau van de Orde.

De portefeuillehouder toelating draagt zorg voor de toetreding van stagiaires en herintreders tot de Gelderse Balie door middel van het voeren van kennismakingsgesprekken en het toetsen van de stukken aan de wet- en regelgeving. Als portefeuillehouder bestuursrecht ondersteunt u de deken bij het opstellen van besluiten en indien nodig, voert u namens de Orde procedures in bestuursrechtelijke zaken.
De portefeuilles toelating en bestuursrecht worden gehouden door één lid van de Raad.

Voor deze functie is een vergoeding beschikbaar.

Gesprekken met potentiële kandidaten zullen tussen eind mei en begin juni 2021 worden ingepland, waarna het beoogd lid door de Raad zal worden voorgedragen ten behoeve van de verkiezing tijdens een tussentijdse vergadering van de Raad van de Orde.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de huidige portefeuillehouder toelating en bestuursrecht mr. P.H.N. van Spanje (tel. 0317-425300) en/of de deken mr. M.L.J. Bomers (tel. 026-3890766).

Sollicitaties kunnen worden gericht aan de Raad van de Orde in het arrondissement Gelderland, t.a.v. mr. M.L.J. Bomers en worden gezonden naar deken@ordegelderland.nl.
Sollicitaties ontvangen na 16 mei 2021 worden niet meer in behandeling genomen.

Terug naar het nieuws-overzicht