Kengetallen - uitvraag 2022

Net als in voorgaande jaren zullen dit jaar de kengetallen weer worden uitgevraagd aan alle advocatenkantoren in Nederland (behoudens de advocaten in dienstbetrekking en de kantoren die recent gestart zijn en daarom geen cijfers over afgelopen jaar kunnen invullen). Begin juli 2022 zullen de kengetallen over 2021 centraal worden uitgevraagd. U hebt twee maanden de tijd om de cijfers aan te leveren. 

Op het besloten deel van de website staat de FAQ over de kengetallen. 

Terug naar het nieuws-overzicht