Oproep Werkgroep Personen- en familierecht

Geachte collega / confrère,

Vanuit de Werkgroep personen- en familierecht vindt er periodiek overleg plaats met de afdeling familie- en jeugdrecht van de Rechtbank Gelderland. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 31 oktober aanstaande.

Als er op- en/of aanmerkingen zijn over de gang van zaken bij de rechtbank, dan horen wij dat graag. Onze werkgroep van de balie is namelijk bedoeld als schakel tussen de advocatuur en de rechtbank. Uw input - positief en/of negatief - wordt zowel door de balie als door de rechtbank gebruikt om - waar mogelijk - bestaande werkwijzen te verbeteren. De balie wordt daarover vervolgens geïnformeerd via het Baliebulletin / nieuwsbrieven dan wel rechtstreeks wanneer het om een individuele procedure of zaak gaat.

Uw reactie zien wij graag uiterlijk 21 oktober 2022 tegemoet. Doe dit bij voorkeur schriftelijk aan een van de regionale werkgroepleden, te weten:
• Yvonne van Zutphen (vanzutphen@dzfamilierecht.nl),
• Jan Willem Boeijink (j.boeijink@thuisinfamilierecht.nl),
• Dé van Haaften" (devanhaaften@vossadvocaten.nl),
• Mieke Mulder (mieke@juustadvocaten.nl),
• Linda Rubens (l.rubens@acta-advocaten.nl),
• Floranne Cavalje - Van der Ham (vanderham@lexman.nl) of
• Richard Bruinier (bruinier@vallei-advocaten.nl).
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
namens de Werkgroep personen- en familierecht


Richard Bruinier

Terug naar het nieuws-overzicht