Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving 2022

Op 27 september jl. heeft de deken in Gelderland de nieuwe beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving 2022 vastgesteld. Deze beleidsregel treedt in de plaats van de vorige beleidsregel uit 2017 en treedt met terugwerkende kracht in werking, per 1 juli 2022. Dit beleid is in elk arrondissement inhoudelijk hetzelfde. Voor de tekst van de beleidsregel: Klik hier.

Ook hebben de dekens gezamenlijk een nieuwe regeling commissie bezwaarschriften vastgesteld. Voor meer informatie over deze regeling: Klik hier

Terug naar het nieuws-overzicht