Intervisie kleine kantoren 2023

Net als in 2021 en in 2022 zal de Stichting Permanente Opleiding Gelderland de organisatie van de online intervisie voor kleine kantoren op zich nemen, speciaal voor kleine kantoren (vijf advocaten of minder). De deelnemers ontvangen een praktische toelichting op intervisie, de intervisiemethode en handige en beproefde intervisieformulieren. De intervisie wordt digitaal (via Teams) aangeboden op verschillende data en tijdstippen en zal per bijeenkomst twee uur duren. Elke intervisiegroep dient te bestaan uit minimaal drie en maximaal tien advocaten die werkzaam zijn op hetzelfde rechtsgebied.

De intervisiebegeleiders zijn - net als voorgaande jaren - Saskia Kool, advocaat te Doetinchem, en Astrid Paanakker, advocaat te Ede.

In tegenstelling tot voorgaande jaren kunt u zich alleen niet per e-mail, maar dient u zich per intervisiebijeenkomst aan te melden via onze website (net als bij de cursussen van de SPO). De bijeenkomsten in de eerste ronde in de maanden maart-april staan op onze website gepubliceerd. De overige bijeenkomsten worden telkens na afloop van een ronde gepubliceerd. Met de nieuwsbrief van de Orde van 30 januari 2023 is een overzicht verzonden van de intervisiebijeenkomsten per rechtsgebied, zodat u deze data en tijdstippen alvast kon blokkeren in uw agenda. Hierbij het overzicht (versie 7 maart 2023)N.B. De rechtsgebieden bestuursrecht en asiel- en vreemdelingenrecht zullen vanwege gebleken beperkte belangstelling niet (meer) via de website worden uitgezet als intervisiegroep (degenen die reeds zijn aangemeld, staan genoteerd). Mocht u toch op dit rechtsgebied een intervisiegroep zoeken, dan kunt u naar cursus@ordegelderland.nl mailen. In overleg met de intervisiebegeleiders zal bekeken worden wat de mogelijkheden voor u zijn. 

Per intervisiebijeenkomst wordt in het kader van hoofdstuk 4 van de Verordening op de advocatuur (Vakbekwaamheid van de advocaat) 2 PO-punten (beroepsvaardigheden) toegekend per bijeenkomst. Tevens tellen de punten mee om te voldoen aan de vereisten van de kwaliteitstoetsen.
Voor meer informatie in verband met de verplichte deelname aan kwaliteitstoetsen verwijzen wij u naar de informatie op de website van de NOvA.

De deelnamekosten van € 80,00 per ingeplande intervisiebijeenkomst dient u binnen 14 dagen na aanmelding te voldoen, onder vermelding van uw naam, het rechtsgebied en de datum van de bijeenkomst. Indien u een factuur wilt ontvangen, kunt u die opvragen via cursus@ordegelderland.nl. Restitutie van deelnamekosten vindt alleen plaats indien u zich tijdig – uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de intervisiebijeenkomst – afmeldt.

De certificaten van de intervisiebijeenkomsten in de periode maart t/m juni worden in de maand juli en de certificaten van de intervisiebijeenkomsten in de periode september t/m november worden in de maand december aan alle deelnemers verzonden. Tussentijds worden geen certificaten afgegeven zodat onze administratie e.e.a. efficiënt kan afwikkelen. Wij vertrouwen op uw begrip!

Met vriendelijke groet,
Namens de SPO Gelderland,

Vanessa van Westing-Kuipers
secretaris / advocaat

Terug naar het nieuws-overzicht