Van de faillissementscommissie - Belangrijk bericht voor curatoren

Beste curatoren,

UWV gaat de aanvraag voor een uitkering wegens betalingsonmacht digitaliseren. Na een succesvolle pilot binnen faillissementskantoor Utrecht zijn we nu klaar om de digitale aanvraag landelijk te introduceren. Dit betekent dat we afscheid nemen van het papieren aanvraagformulier. Alleen de niet-digivaardige cliënt kan nog een papieren aanvraag doen via UWV Telefoon Werknemers 088 - 898 92 94 (vanuit buitenland: +31 88 898 20 01).

Wat er verandert
De intake verdwijnt, de buitendienstmedewerkers houden voortaan een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de cliënten geïnformeerd over de uitkering wegens betalingsonmacht en het formulier ‘Aanvraag uitkering wegens betalingsonmacht’ via uwv.nl. Cliënt vult niet meer ter plekke het formulier in, maar doet dit thuis na afloop van de informatiebijeenkomst. De benodigde bewijsstukken worden in het formulier geüpload. Identificatie vindt plaats via DigiD.

Inkomstenopgave
Tijdens de informatiebijeenkomst worden er geen formulieren ‘Inkomstenopgave bij betalingsonmacht werkgever’ uitgedeeld. De cliënten worden tijdens de informatiebijeenkomst en per brief geïnformeerd over het digitaal invullen van de inkomstenopgave.

Ons verzoek aan u
De bovenstaande veranderingen leiden ook tot aanpassingen in de uitnodigingsbrief voor een informatiebijeenkomst aan de cliënten. Wij verzoeken u om de communicatie in uw brieven aan cliënten aan te passen met de volgende informatie: “UWV gaat u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst waarin u meer informatie krijgt over het aanvragen van een uitkering wegens betalingsonmacht. Wilt u snel op de hoogte zijn van deze uitnodiging? Meldt u zich dan via DigiD aan voor de Berichtenbox van MijnOverheid. Als u in de lijst van organisaties voor UWV kiest, dan ontvangt u automatisch een e-mail als er een nieuw bericht voor u is.”. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij het UWV-kantoor in uw regio.

Alvast dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,

UWV

Terug naar het nieuws-overzicht