Oproep Werkgroep Personen- en familierecht

Geachte collega / confrère,

 

Vanuit de Werkgroep personen- en familierecht vindt er periodiek overleg plaats met de afdeling familie- en jeugdrecht van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 19 april aanstaande.

Als er op- en/of aanmerkingen zijn over de gang van zaken bij het gerechtshof, dan horen wij dat graag. Onze werkgroep van de balie is namelijk bedoeld als schakel tussen de advocatuur en het gerechtshof. Uw input - positief en/of negatief - wordt zowel door de balie als door het gerechtshof gebruikt om - waar mogelijk - bestaande werkwijzen te verbeteren. De balie wordt daarover vervolgens geïnformeerd via het Baliebulletin / nieuwsbrieven dan wel rechtstreeks wanneer het om een individuele procedure of zaak gaat.

Uw reactie zien wij graag uiterlijk 4 april 2023 tegemoet. Doe dit bij voorkeur schriftelijk aan een van de regionale werkgroepleden, te weten:
• Yvonne van Zutphen (vanzutphen@dzfamilierecht.nl),
• Mieke Mulder (mieke@juustadvocaten.nl),
• Linda Rubens (l.rubens@acta-advocaten.nl),
• Robbert Adema (adema@bbmadvocaten.nl),
• Karlijn Broere (broere@boevefamilierecht.nl) of
• Richard Bruinier (bruinier@vallei-advocaten.nl).


Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,
namens de Werkgroep personen- en familierecht


Richard Bruinier

Terug naar het nieuws-overzicht