Jaarvergadering 23 maart 2023 - terugblik, verkiezingen en financiële bijdrage 2023

De Raad van de Orde kijkt terug op een zeer geslaagde en goed bezochte jaarvergadering op 23 maart jl. bij De Vereeniging in Nijmegen! 

Tijdens deze middag zijn tijdens het huishoudelijke gedeelte onder meer nieuwe leden voor de Raad van de Orde (voor de nieuwe samenstelling: klik hier) en het CvA (voor de nieuwe samenstelling: klik hier) gekozen, hebben we afscheid genomen van Janneke Steenbrink en Pieter Bergkamp als leden van de Raad, is het bestuur décharge verleend, is de begroting 2023 vastgesteld, heeft Maaike Bomers haar dekenrede gehouden, zijn de jubilarissen in het zonnetje gezet en heeft Sanne van Oers haar werk als lid van de AR toegelicht.

Na de pauze heeft Hidde de Vries met een bevlogen verhaal toegelicht waarom het zo belangrijk is om te rechargen. 5 advocaat-stagiaires wonnen zijn boek tijdens de loting.

Dank aan alle aanwezige advocaten voor uw komst!

De financiële bijdrage voor 2023 wordt als volgt (u ontvangt binnenkort een uitnodiging voor de opgave van uw categorie):

Categorie 1 (≥ € 100.000): € 961 
Categorie 2 (€ 60.000-€ 100.000): € 788 
Categorie 3 (< € 60.000): € 570
Categorie 4 (1e jrs stagiaire
in het jaar van beëdiging): € 315 
Categorie 5 (herintreder): € 315

Terug naar het nieuws-overzicht