Mogelijkheid in-house training weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor advocaten: ook in-house voor kantoren en verenigingen

Sinds medio 2021 kunnen advocaten zich bij de NOvA inschrijven voor een weerbaarheidstraining voor advocaten https://lnkd.in/eYjxjSeP. Deze praktische training biedt advocaten concrete handvatten om in hun dagelijkse praktijk beter om te gaan met agressie en bedreiging. Net als in voorgaande jaren zijn hiervoor in 2023 plaatsen kosteloos beschikbaar. Naast deelname aan de landelijke weerbaarheidstraining, bestaat ook de mogelijkheid voor kantoren en specialisatieverenigingen om deze training in-house aan te bieden, in groepen van ongeveer 15 advocaten. Indien uw kantoor of vereniging daarvoor belangstelling heeft, kunt u zich wenden tot Lucas Korsten, kwartiermaker Weerbaarheid bij de NOvA, L.Korsten@advocatenorde.nl.

Terug naar het nieuws-overzicht