Orde van Advocaten gelderland

Welkom op de internetsite van de Orde van Advocaten Gelderland. Op deze site kunt u onder andere informatie krijgen over onze organisatie, hoe een advocaat rekent en wat u kunt doen als u niet tevreden bent over uw advocaat.

Advocaten uit het arrondissement Gelderland vinden hier meer informatie over wet- en regelgeving, de plaatselijke richtlijnen en overige zaken die van belang zijn voor de praktijkuitoefening.

Advocaat-stagiaires kunnen hier terecht voor informatie over de beëdiging, de stageperiode en de Jonge Balie.


Protest

protestactie advocaten woensdag 16 januari a.s. voor de rechtbank gelderland in arnhem

Op 16 januari a.s. verzamelen wij om 8.45 uur met zoveel mogelijk advocaten van de Gelderse Orde, in toga en met spandoeken, voor het Paleis van Justitie aan Walburgstraat 2-4 in Arnhem. Deze protestactie duurt tot 9.15 uur. 

WIJ VERZOEKEN ALLE ADVOCATEN VAN DE GELDERSE BALIE OM AAN DEZE ACTIE DEEL TE NEMEN ALSMEDE HUN CLIËNTEN EN DE WEDERPARTIJ OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DE ACTIE!

Wij hebben de rechtbank en het Openbaar Ministerie ervan op de hoogte gebracht dat de zittingen die dag pas om 9.15 uur kunnen aanvangen. De rechtbank staat hier, evenals het Openbaar Ministerie, welwillend tegenover en zal de acties niet verhinderen. Ook de gemeente is op de hoogte gebracht.
Indien u die dag een zitting heeft om 9.00 uur, dan wordt u verzocht om zelf van te voren de griffie -en uiteraard uw cliënt en de wederpartij-  te berichten dat u deelneemt aan de actie en een kwartier later zult verschijnen. Met de rechtbank is uitdrukkelijk afgesproken dat wij voor de protestactie buiten blijven en niet het Paleis van Justitie zullen binnengaan. 

Tot slot: op de andere locaties van de rechtbank hebben wij geen protestactie georganiseerd. Wij concentreren ons dus op Arnhem. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Raad van de Orde 
Maaike Bomers (deken) en Sanne van Oers (portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand). 

 

Advocaat zoeken

Als u op zoek bent naar een advocaat, kunt u gebruik maken van de zoekmachine "Vind uw advocaat". In deze zoekmachine worden alle advocaten in Nederland vermeld. U kunt zoeken op naam van de advocaat en op de vestigingsplaats. Daarnaast kunt u nog een aantal voorkeuren aangeven, zodat u een selectie aan advocaten gepresenteerd krijgt.

 

Kijk voor meer informatie over de Nederlandse Orde van Advocaten op de website van de landelijke Orde.