In behandeling nemen Woo-verzoeken

 

De deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland neemt Woo-verzoeken in behandeling via de digitale weg. Wel ligt het op de weg van de verzoeker om deze correct en volledig (inclusief uw adresgegevens, e-mailadres plus telefoonnummer) in te dienen bij de deken via info@ordegelderland.nl. 

 

Wat moet in uw Woo-verzoek staan?

• Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt krijgen. 
• De informatie die u wilt ontvangen moet ergens zijn opgeslagen, bijvoorbeeld in specifieke documenten of dossiers, en de bewaartermijn moet nog niet zijn verstreken. 
• Het gaat om informatie die bij de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland is opgeslagen (en niet bij andere arrondissementen of de NOvA). 
• Soms kunt u geen informatie krijgen. Bijvoorbeeld als u vraagt om:

- Informatie over toezichtdossiers

- Persoonlijke en privacygevoelige informatie

 

Binnen 4 weken antwoord; soms langer
Gewoonlijk krijgt u binnen 4 weken een brief van de deken, met evt. een link naar de gevraagde stukken. De stukken staan vanaf dat moment op een openbare plek op het internet.
Soms is 4 weken niet genoeg om de informatie bij elkaar te zoeken. De Orde mag er dan 2 weken langer over doen. Als u veel informatie heeft opgevraagd, is 2 weken extra soms ook niet genoeg. In dat geval maakt de Orde afspraken met u. U kunt dan bijvoorbeeld aangeven welke informatie u als eerste wilt ontvangen.

 

De Orde kan u bellen met vragen
Misschien belt de Orde u nog, met vragen over uw verzoek.

 

Als de Orde de gevraagde stukken niet heeft
Heeft de Orde de stukken niet? Dat kan twee redenen hebben.
• De gevraagde stukken zijn bij een andere Orde. Dan wordt uw Woo-verzoek doorgestuurd naar de Orde die ze wel heeft. U krijgt daarvan bericht.
• De gevraagde stukken zijn er niet. U krijgt daarvan bericht.

 

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met het besluit over uw Woo-verzoek? Dan kunt u bezwaar maken binnen zes weken na de dag van verzending door een bezwaarschrift in te dienen bij de deken via het speciale mailadres van uw Woo-verzoek.