In behandeling nemen Woo-verzoeken

 

De deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland neemt geen verzoeken om openbaarmaking van documenten in behandeling die via de digitale weg worden ingediend. De deken neemt dergelijke Woo-verzoeken uitsluitend in behandeling als deze per post zijn verstuurd.

 

Oneigenlijk
De deken heeft dit besluit genomen ter voorkoming van oneigenlijke Woo-verzoeken. Dat zijn verzoeken waarmee niet wordt beoogd openbaarmaking van documenten te krijgen, maar waarbij wordt beoogd een dwangsom of proceskosten te ontvangen. De meeste oneigenlijke Woo-verzoeken worden per e-mail ingediend.
Het besluit ligt ter inzage op het Bureau Orde van Advocaten Gelderland in Arnhem. Een kopie van het besluit kan op verzoek worden verkregen.

 

Alleen via de post
Op grond van de Woo kan iedereen bij de deken een verzoek indienen om openbaarmaking van documenten. Dit verzoek kan alleen schriftelijk per post worden gedaan. Het postadres van de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland is: Bureau Orde van Advocaten, t.a.v. de deken, postbus 4152, 6803 ED Arnhem.

 

Wat moet in het verzoek staan?
• Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt
• De informatie die u wilt ontvangen moet ergens zijn opgeslagen, bijvoorbeeld in documenten, geluidsbanden, foto's of e-mails
• Het gaat om informatie die bij de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland is opgeslagen
• Soms kunt u geen informatie krijgen. Bijvoorbeeld als u vraagt om:
o Persoonlijke en privacygevoelige informatie
o Informatie over toezichtdossiers

 

Binnen 4 weken antwoord; soms langer
Gewoonlijk krijgt u binnen 4 weken een link naar de gevraagde stukken. De stukken staan vanaf dat moment op een openbare plek op het internet.
Soms is 4 weken niet genoeg om de informatie bij elkaar te zoeken. De Orde mag er dan 2 weken langer over doen. Als u veel informatie heeft opgevraagd, is 2 weken extra soms ook niet genoeg. In dat geval maakt de Orde afspraken met u. U kunt dan bijvoorbeeld aangeven welke informatie u als eerste wilt ontvangen.

 

De Orde kan u bellen met vragen
Misschien belt de Orde u nog, met vragen over uw verzoek.

 

Als de Orde de gevraagde stukken niet heeft
Heeft de Orde de stukken niet? Dat kan twee redenen hebben.
• De gevraagde stukken zijn bij een andere Orde. Dan wordt uw Woo-verzoek doorgestuurd naar de Orde die ze wel heeft. U krijgt daarvan bericht.
• De gevraagde stukken zijn er niet. U krijgt daarvan bericht.

 

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met het besluit over uw Woo-verzoek? Dan kunt u bezwaar maken binnen zes weken na de dag van verzending door een bezwaarschrift in te dienen bij de deken via Postbus 4152, 6083 ED Arnhem.