Veelgestelde vragen

 

Als ik eerder ben beëdigd, moet ik dan opnieuw alle bijlagen bij het inschrijvingsverzoek voegen?

Ja. In dat geval dient u ook een verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet uit het arrondissement waar u eerder stond ingeschreven bij te voegen. Een aanvraagformulier vindt u op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De Originele Verklaring omtrent Gedrag is nog niet ontvangen?

Indien u bij het kennismakingsgesprek nog niet over een VOG beschikt dient u een kopie van het ingevulde aanvraagformulier aan te leveren. De originele VOG dient zo spoedig mogelijk nagezonden te worden. Zonder een originele VOG kan het verzoekschrift tot inschrijving niet in behandeling worden genomen. 

Wanneer vindt er een beëdiging plaats?

In principe vindt iedere laatste vrijdag van de maand (voor exacte data, klik hier) een feestelijke beëdigingszitting plaats. Er geldt een minimum aantal deelnemers.
De zittingen worden door de rechtbank ingepland. Indien u wil weten of de zitting in een bepaalde maand doorgang vindt, kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de rechtbank, telefoonnummer 088 - 361 15 21.
Er bestaat tevens de mogelijkheid om één keer per maand op een woensdag te worden beëdigd. Dit is geen feestelijke zitting. Voor de exacte data, klik hier.


Wanneer moet ik PO-punten gaan behalen?


Sinds de invoering van de Voda is iedere advocaat die 36 maanden staat ingeschreven op het tableau verplicht PO-punten te behalen, ook als de stage dan nog niet is afgerond. Dat betekent voor stagiaires die langer dan drie jaar op het tableau ingeschreven staan maar nog niet hun stageverklaring hebben behaald dat zij vanaf die periode (drie jaar na de beëdigingsdatum) ook PO-punten dienen te gaan behalen en deze punten dienen op te geven bij de CCV.