AGENDA 2018


Feestelijke beëdigingszittingen
Paleis van Justitie te Arnhem
Vrijdag 16.00 uur
26 januari
23 februari
30 maart
20 april
25 mei
29 juni
27 juli
31 augustus
28 september
26 oktober
30 november
14 december

Extra beëdigingszittingen
Paleis van Justitie te Arnhem
Woensdag 8.45 uur
17 januari
21 februari
14 maart
11 april
23 mei
13 juni
4 juli
29 augustus
19 september
24 oktober
14 november
12 december

Civiele pleitoefeningen
Nog onbekend

Oostelijke pleitwedstrijden
Nog onbekend

Uitreiking stageverklaringen
Bureau Orde van Advocaten te Arnhem
Dinsdag of donderdag 16.30 uur
22 februari
24 mei
21 augustus
15 november

Vergaderingen Raad van de Orde
18 januari
22 februari
29 maart
17 april
24 mei
19 juni
21 augustus
9 oktober
15 november
11 december

Vergaderingen College van Afgevaardigden
30 januari
29 maart
26 juni
25 september
13 december

Nieuwjaarsborrel Orde van Advocaten / Jonge Balie
(gecombineerd met Jonge Balie Forum en Wwft cursus)
12 januari

Jaarvergadering Orde van Advocaten
23 maart

Introductiedag gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Nog onbekend