Patronaat

Formulieren goedkeuring en wijziging patronaat

Formulier goedkeuring stage en patronaat - binnenstagiaire

Formulier goedkeuring stage en patronaat - buitenstagiaire

Formulier goedkeuring stage en patronaat - stagiaire-ondernemer

Formulier goedkeuring stage en patronaat - stagiaire in dienst werkgever anders dan advocatenkantoor

Formulier goedkeuring wijziging patronaat

Begeleidingsplan

In bovengenoemde formulieren wordt gesproken over een op te stellen begeleidingsplan. Er kan voor worden gekozen dit plan - in relatief korte vorm - op te nemen in de arbeidsovereenkomst, of dit uitgebreider te doen door middel van een apart stuk

Checklist best practice patroons

 

Om de begeleiding van de patroon verder te professionaliseren, heeft de NOvA in samenwerking met patroons, de Stichting Jonge Balie Nederland en vertegenwoordigers van de Raden van de Orde een checklist ontwikkeld. De checklist is een hulpmiddel ten behoeve van de begeleiding. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het doornemen en bespreken van de gedragsregels, het overdragen van expertise, het afstemmen van de verwachtingen en het bespreken van sterke en zwakke punten tijdens een functionerings- en beoordelingsgesprek.

 

Verplichtingen voor de patroon

In paragraaf 3.1.4 Voda staan de verplichtingen vermeld. Een belangrijk aandachtspunt voor de patroon: mocht uw stagiaire enige tijd niet de praktijk uitoefenen (buiten de reguliere vakantieperiode of korte ziekte) zoals door langere ziekte, familieomstandigheden of verlof, dan dient u de Raad van de Orde te informeren via het bureau van de Orde (art.3.13 lid 6 Voda). Voor de contactgegevens, klik hier

 

Veelgestelde vragen over de patroonscursus: klik hier