Jonge Balie


Alle jonge advocaten die net zijn beëdigd, worden automatisch lid van de Jonge Balie.
De Jonge Balie organiseert regelmatig activiteiten voor advocaat-stagiaires. Een stagiaire is verplicht gedurende de stage een aantal van deze activiteiten bij te wonen. Zie daarvoor ook de website van de Jonge Balie in het arrondissement Gelderland.

Op 31 mei 2024 viert de Jonge Balie Gelderland haar tweede lustrum met een gala. Daar zijn ook oud-leden welkom. Meer info volgt via de website van de Jonge Balie. 

Stichting Jonge Balie Nederland

De Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) is in 1976 opgericht door een aantal Jonge Balie verenigingen. SJBN behartigt de algemene belangen van jonge advocaten. De stichting signaleert bijvoorbeeld problemen waar advocaten op lokaal niveau tegenaan kunnen lopen. SJBN vertegenwoordigt ook de stem van jonge advocaten als het om beleidsterreinen van de Orde gaat, zoals diversiteit en opleidingen. Daarnaast organiseert SJBN activiteiten zodat jonge advocaten onderling goed contact kunnen houden.

Zie voor meer informatie de website van de Stichting Jonge Balie Nederland.