Als stagiaire verhuizen naar het arrondissment Gelderland

Wanneer u als stagiaire verhuist naar een kantoor in Gelderland vanuit een ander arrondissement en dus een andere patroon krijgt, moeten vóórdat de wijziging in kan gaan de stage en de patroon worden goedgekeurd door de Raad van de Orde. De procedure kan enige tijd in beslag nemen, dien het verzoek dus tijdig in.

Wanneer het verzoek niet is goedgekeurd op het moment dat het oude patronaat afloopt voldoet u niet aan de vereisten van artikel 9b lid 1 van de Advocatenwet. Dit kan tot gevolg hebben dat uw stage wordt opgeschort en dat u geen advocatuurlijke werkzaamheden mag verrichten totdat het verzoek is goedgekeurd. Het is daarom van belang dat u het verzoek tijdig indient.

 

Stap 1: Indienen formulieren

U dient de volgende stukken in bij het bureau van de Orde Gelderland via info@ordegelderland.nl.

 

Stap 2: Beoordeling door de Raad van de Orde

De Raad van de Orde beoordeelt uw verzoek goedkeuring stage en patroon. U ontvangt hiervan bericht.

 

Stap 3: Wijzigen kantoorgegevens

U wijzigt uw kantoorgegevens via MijnOrde.