Wet- en regelgeving stagiaires

 

Wijzigingsbesluit buitenstages RAIO

Voor het wijzigingsbesluit buitenstages RAIO, klik hier.

BELEIDSREGEL stage en patronaat 2018

Voor de tekst van deze beleidsregel, klik hier. Deze Beleidsregel treedt in werking op 14 november 2018.

 

BELEIDSREGEL 2018 INZAKE ARTIKEL 9b VAN DE ADVOCATENWET EN DE UITVOERING VAN HOOFDSTUK 3 VAN DE VERORDENING OP DE ADVOCATUUR 

Voor de tekst van deze beleidsregel, klik hier. Deze Beleidsregel is ingetrokken op 14 november 2018.

 

uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de stagiaire-ondernemer

Voor de tekst van deze uitvoeringsbepalingen, klik hier.  

samenvatting voorwaarden goedkeuring aanvraag patronaat en beëdiging stagiaire-ondernemer

Voor deze samenvatting, klik hier.