Arbeidsovereenkomst

 

De Algemene Raad (AR) heeft de Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires en het model arbeidsovereenkomst stagiaires per 6 maart 2017 ingetrokken. De Raad van de Orde Gelderland heeft deze richtlijn gevolgd tot 1 juli 2018, de datum waarop de Beleidsregel 2018 in werking trad. Vanaf 1 juli 2018 volgt de Raad van de Orde niet langer de Richtlijn van de AR. Wel blijft de Richtlijn van belang omdat het salaris dat daarin genoemd wordt als basis dient voor de indexering en bepaling van de hoogte van de salarissen voor stagiaires. Voor de bepaling van het voor de indexering te hanteren percentage wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex met peildatum oktober.

Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires 

Praktische handleiding bij de beoordeling van arbeidsovereenkomsten van stagiaires

Stagiairesalarissen 2020

Het indexcijfer per oktober 2019 bedraagt +2,7. Dat betekent voor 2020: Het salaris voor een eerstejaarsstagiaire bedraagt na indexering € 2.435 (was € 2.371), voor een tweedejaarsstagiaire € 2.775 (was € 2.702) en voor een derdejaarsstagiaire € 3.084 (was € 3.003).

 

STAGIAIRESALARISSEN 2021

Het indexcijfer per oktober 2020 bedraagt +1,2. Dat betekent voor 2021: Het salaris voor een eerstejaarsstagiaire bedraagt na indexering € 2.464 (was € 2.435) , voor een tweedejaarsstagiaire € 2.808 (was € 2.775) en voor een derdejaarsstagiaire € 3.121 (was € 3.084) .