Arbeidsovereenkomst

 

De Raad van de Orde controleert de arbeidsovereenkomst voor de stagiaire op de onderdelen die relevant zijn voor de stage, met inachtneming van het bepaalde in de Advocatenwet, Voda en de Beleidsregel stage en patronaat. De overige voorwaarden zijn tussen de werkgever en werknemer en op die bepalingen is het arbeidsrecht van toepassing. Daar gaat de Raad van de Orde niet over. Uitsluitend wanneer er sprake is van strijdige of ongunstige bepalingen voor de stagiaire op grond van de wet- en regelgeving voor de advocatuur, zal de Raad van de Orde daar op wijzen. Voor het overige is het reguliere arbeidsrecht van toepassing en daarover kan een stagiaire zich niet wenden tot de Raad. Dat geldt ook voor een bepaling in de arbeidsovereenkomst voor de Raad van de Orde dat deze als bindende geschilbeslechter zal optreden, dat kan uitsluitend na instemming van de raad en is enkel ten aanzien van de wet- en regelgeving advocatuur en niet de overige (arbeidsrechtelijke) bepalingen. Dat is voorbehouden aan de kantonrechter. 

 

Voor de uitwerking van de Voda en de wijze van beoordeling en goedkeuring van het patronaat en de stukken voor de stage, zie: 

Beleidsregel stage en patronaat 2024

 

Stagiairesalaris

 

Voor stagiaires die na 1 september 2023 worden beëdigd, bedraagt het bruto maandsalaris voor het eerste jaar van de stage minimaal € 2.802-.