Arbeidsovereenkomst

 

De portefeuillehouder toelating controleert de arbeidsovereenkomst op de onderdelen die relevant zijn voor de stage, met inachtneming van het bepaalde in de Advocatenwet, Voda en de Beleidsregel stage en patronaat. De overige voorwaarden zijn tussen de werkgever en werknemer en op die bepalingen is het arbeidsrecht van toepassing. Daar gaat de Raad van de Orde niet over. Uitsluitend wanneer er sprake is van strijdige of ongunstige bepalingen voor de stagiaire op grond van de wet- en regelgeving voor de advocatuur, zal de Raad van de Orde daar op wijzen. Voor het overige is het reguliere arbeidsrecht van toepassing en daarover kan een stagiaire zich niet wenden tot de Raad. 

Voor de bepaling van het voor de indexering te hanteren percentage wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex met peildatum oktober.

Beleidsregel stage en patronaat 2022

 

Stagiairesalarissen 2022

Het indexcijfer per oktober 2021 bedraagt +3.4 %. Dat betekent voor 2022: het salaris voor een eerstejaarsstagiaire bedraagt na indexering € 2.548, voor een tweedejaarsstagiaire € 2.903 en voor een derdejaarsstagiaire € 3.227.