Arbeidsovereenkomst

 

De Algemene Raad (AR) heeft de Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires en het model arbeidsovereenkomst stagiaires per 6 maart 2017 ingetrokken. De Raad van de Orde Gelderland heeft besloten per deze datum deze richtlijn en het model als beleid te hanteren, totdat de AR een nieuwe richtlijn en bijbehorend model arbeidsovereenkomst heeft aangenomen. 

Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires 

Paktische handleiding bij de beoordeling van arbeidsovereenkomsten van stagiaires

Model arbeidsovereenkomst

 

Stagiairesalarissen 2018


Voor de bepaling van het voor de indexering te hanteren percentage wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex met peildatum oktober. Het indexcijfer per oktober 2017 bedraagt + 1,3.

Het salaris voor een eerstejaarsstagiaire bedraagt na indexering € 2.322 (was € 2.292), voor een tweedejaarsstagiaire € 2.646 (was € 2.612) en voor een derdejaarsstagiaire € 2.941 (was € 2.903).