Arbeidsovereenkomst

 

De Algemene Raad (AR) heeft de Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires en het model arbeidsovereenkomst stagiaires per 6 maart 2017 ingetrokken. De Raad van de Orde Gelderland heeft besloten per deze datum deze richtlijn en het model als beleid te hanteren, totdat de AR een nieuwe richtlijn en bijbehorend model arbeidsovereenkomst heeft aangenomen. 

Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires

Model arbeidsovereenkomst