In behandeling nemen Wob-verzoeken


De deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland neemt geen verzoeken om openbaarmaking van documenten in behandeling die via de digitale weg (e-mail of fax) worden ingediend. De deken neemt dergelijke Wob-verzoeken alleen in behandeling als ze per post zijn verstuurd.

Oneigenlijk

De deken heeft dit besluit genomen ter voorkoming van oneigenlijke Wob-verzoeken. Dat zijn verzoeken waarmee niet wordt beoogd openbaarmaking van documenten te krijgen, maar waarbij wordt beoogd een dwangsom of proceskosten te ontvangen. De meeste oneigenlijke Wob-verzoeken worden per e-mail of per fax ingediend. 

Het besluit ligt met ingang van heden ter inzage op het Bureau Orde van Advocaten Gelderland. Een kopie van het besluit kan op verzoek en tegen betaling van de kopieer- en portokosten worden verkregen. Het besluit wordt niet per e-mail of per fax toegezonden.

Alleen via de post

Op grond van de Wob kan iedereen bij de deken een verzoek indienen om openbaarmaking van documenten. Dit verzoek kan alleen schriftelijk worden gedaan. Het postadres van de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland is: Bureau Orde van Advocaten, t.a.v. de deken, postbus 4152, 6803 ED Arnhem.