Samenstelling College van Afgevaardigden

De samenstelling van de Gelderse fractie van het College van Afgevaardigden is per 17 maart 2017: 

LEDEN

mr. S.W. van Dijk (vz)
mr. M.H.M. Deppenbroek
mr. W.H.B.M. Litjens
mr. F.J.P. Delissen

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

mw. mr. J.W.C. Giebels
mr. M. Bakhuis
mw. mr. J.A.C. van Etten