VEELGESTELDE VRAGEN MET BETREKKING TOT DE OPGAVE NIEUW KANTOOR

Ik heb als kantoorbestuurder een uitnodiging gekregen voor het invullen van de ONK. Waarom sta ik bij de NOvA geregistreerd als kantoorbestuurder, en niet een andere advocaat van mijn kantoor?
Omdat u zich als eerste heeft gemeld bij BAR-beheer om ingeschreven te worden bij het nieuwe kantoor, bent u door de NOvA automatisch als kantoorbestuurder geregistreerd. Als u een andere advocaat van uw kantoor als kantoorbestuurder wilt laten registreren, dan kunt u dit doen door een mail te sturen naar bar@advocatenorde.nl

Ik heb als kantoorbestuurder een uitnodiging gekregen voor het invullen van de ONK. Kan een andere advocaat van mijn kantoor de ONK ook invullen?
Ja dat kan. U kunt een andere advocaat machtigen voor het invullen van de ONK via http://advocatenpas.advocatenorde.nl.

Ons kantoor heeft een uitnodiging ontvangen voor het invullen van de ONK. Wij zijn een reeds bestaand kantoor, maar hebben alleen een naamswijziging ondergaan. Moet ons kantoor dan toch de ONK invullen?
Een naamswijziging kan het resultaat zijn van een ingrijpende organisatorische wijziging. Dit is vanaf ‘de buitenkant’ niet te beoordelen. Daarom krijgt elk kantoor dat een naamswijziging heeft ondergaan een nieuw BAR-kantoornummer en daardoor een uitnodiging voor de ONK. Mocht u van mening zijn dat het kantoor grotendeels hetzelfde is gebleven en u de opgave niet hoeft in te vullen, dan moet u hierover contact opnemen met het bureau van de Orde in uw arrondissement.

Ik start binnenkort met een andere advocaat een nieuw kantoor. Wij hebben beiden voor ons huidige kantoor de ONK al een keer ingevuld. Moeten wij voor het nieuwe kantoor een ONK invullen?
Ja, omdat u een nieuw kantoor start is sprake van een nieuwe organisatie. Het invullen van de ONK is noodzakelijk, zodat de deken een beeld kan krijgen van de kantoororganisatie.

Ons kantoor is een bestaand kantoor en heeft een nevenvestiging geopend in een ander arrondissement. Wij hebben voor de nevenvestiging een uitnodiging ontvangen voor het invullen van de ONK. Moet ons kantoor de ONK voor de nevenvestiging invullen?
Voor de Orde van Advocaten in het arrondissement waar de nevenvestiging is geopend, is dit een ‘nieuw’ kantoor. Daarom dient u voor de nevenvestiging de ONK in te vullen.

Aan wie moet ons kantoor de ingevulde ONK toesturen?
Als u de ONK heeft ingevuld en u rondt deze af, dan wordt deze automatisch doorgestuurd naar de Orde van Advocaten van het arrondissement waar het nieuwe kantoor gevestigd is. De Orde zal dan de opgave beoordelen.

Ik wil me inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Hoe en wanneer wordt de Raad voor Rechtsbijstand ingelicht over de accordering van onze ONK?
Als u zich in wilt schrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand dan kunt u dit in de ONK aangeven. De NOvA geeft in dat geval wekelijks aan de Raad voor Rechtsbijstand door welke kantoren een geaccordeerde ONK hebben gekregen. De Raad voor Rechtsbijstand wordt alleen op de hoogte gesteld van de accordering; de inhoud van de opgave blijft uiteraard vertrouwelijk.