AGENDA 2017


Feestelijke beëdigingszittingen
Paleis van Justitie te Arnhem
Vrijdag 16.00 uur
27 januari
24 februari
31 maart
21 april
19 mei
30 juni
28 juli
25 augustus
29 september
27 oktober
24 november
15 december

Extra beëdigingszittingen
Paleis van Justitie te Arnhem
Woensdag 8.45 uur
18 januari
15 februari
15 maart
12 april
17 mei
14 juni
12 juli
30 augustus
20 september
25 oktober
15 november
13 december

Civiele pleitoefeningen
vrijdag 26 mei

Oostelijke pleitwedstrijden
vrijdag 19 mei

Uitreiking stageverklaringen
Bureau Orde van Advocaten te Arnhem
Dinsdag of donderdag 16.30 uur
19 januari
23 maart
18 april
22 juni
17 augustus
10 oktober
14 december

Vergaderingen Raad van de Orde
19 januari
8 februari
23 maart
18 april
18 mei
22 juni
17 augustus
10 oktober
14 november
14 december

Vergaderingen College van Afgevaardigden
19 april
21 juni
27 september
13 december

Nieuwjaarsborrel Orde van Advocaten / Jonge Balie
(gecombineerd met Jonge Balie Forum en Wwft cursus)
13 januari

Jaarvergadering Orde van Advocaten
17 maart

Introductiedag gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Nog onbekend

SPO-cursussen (onder voorbehoud)
13 januari            Wwft cursus
16 januari            Bijeenkomst Rechtbank team Familie- en Jeugdrecht / Balie
27 januari            BOPZ-bijeenkomst
20 april                BOPZ-bijeenkomst
9 mei                   cursus omgevingsrecht
20 september      BOPZ-bijeenkomst
20 november       BOPZ-bijeenkomst