AGENDA 2020


Feestelijke beëdigingszittingen
Paleis van Justitie te Arnhem
Vrijdag 16.00 uur
31 januari
21 februari
26 juni
21 augustus
28 augustus
18 december

Extra beëdigingszittingen
Paleis van Justitie te Arnhem
Woensdag 8.45 uur
15 januari
19 februari
18 maart
15 april
13 mei
10 juni
19 augustus
16 september
14 oktober
11 november
9 december

Civiele pleitoefeningen
Nog onbekend

Oostelijke pleitwedstrijden
Nog onbekend

Uitreiking stageverklaringen
Bureau Orde van Advocaten te Arnhem
Dinsdag 16.15 uur
21 april 
26 mei
22 september
27 oktober

Vergaderingen Raad van de Orde
28 januari
18 februari
31 maart
21 april
26 mei
30 juni
25 augustus
22 september
27 oktober
17 november
15 december


Vergaderingen College van Afgevaardigden
26 maart
30 juni
29 september
3 december

Nieuwjaarsborrel Orde van Advocaten / Jonge Balie
(gecombineerd met Jonge Balie Forum en Wwft cursus)
10 januari

Jaarvergadering Orde van Advocaten
19 maart (wordt uitgesteld vanwege corona)

Introductiedag gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Nog onbekend