AGENDA 2021


Feestelijke beëdigingszittingen
Paleis van Justitie te Arnhem
Vrijdag 16.00 uur
29 januari
26 februari
25 juni
20 augustus
27 augustus
17 december

Extra beëdigingszittingen
Paleis van Justitie te Arnhem
Nog onbekend

Civiele pleitoefeningen
Nog onbekend

Oostelijke pleitwedstrijden
Nog onbekend

Uitreiking stageverklaringen
Locatie nog nader te bepalen, 16.15 uur
20 april 
18 mei
7 oktober
2 november

Vergaderingen Raad van de Orde
19 januari
25 februari
30 maart
20 april
18 mei
17 juni
13 juli
31 augustus
2 september
7 oktober
2 november
16 december


Vergaderingen College van Afgevaardigden
30 juni
28 september
30 november

Digitale Jaarvergadering Orde van Advocaten
18 maart

Introductiedag gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Nog onbekend