AGENDA 2022

 

Feestelijke beëdigingszittingen Paleis van Justitie te Arnhem vrijdag om 16.00 uur
24 juni
15 juli
18 augustus
26 augustus
16 december

Tussentijdse beëdigingszittingen
(digitaal woensdag van 08.45 – 9.45 uur)
13 april
18 mei
8 juni
20 juli
31 augustus
21 september
12 oktober
9 november
7 december

SPO cursussen (onder voorbehoud)
Wwft 21 januari
Actualiteiten bestuursrecht 22 februari (uitgesteld)
Actualiteiten strafrecht 17 maart
Bijeenkomst WVGGZ/WZD: Actuele GGZ-jurisprudentie 18 maart
Tucht- en Gedragsrecht advocatuur 7 april
Omgevingswet 12 mei
Hoger beroep en cassatie 7 juni
Kinderbeschermingsmaatregel 14 juni
Wvggz/Wzd 22 juni
Onderhandelen voor advocaten 31 augustus
Actualiteiten personen- en familierecht 6 september
Wvggz/Wzd 7 september
Non-verbale communicatie 4 oktober
AVG & Privacy 27 oktober
Wvggz/Wzd 7 november

Vergaderingen Raad van de Orde
1 april
13 mei
9 juni
5 juli
1 september
6 oktober
8 november
24 november (Heimiddag)
15 december

Jaarvergadering Raad van de Orde
donderdag 24 maart

Uitreiking stageverklaringen
(mits voldoende aanwezigen)
vrijdag 16.15 uur
1 april
13 mei
5 juli
6 oktober
8 november

Vergadering College van Afgevaardigden
6 april
30 juni
20 september
23 november