Modelkantoorhandboek NOvA

In de Verordening op de advocatuur is de verplichting opgenomen dat de advocaat beschrijft hoe hij aan bepaalde regels uit de Verordening op de advocatuur voldoet (artikel 6.4). Het van de NOvA kan u hierbij ondersteunen en kunt u als voorbeeld gebruiken voor het vastleggen van procedures. Op de website van de NOvA treft u de meeste actuele versie aan via deze link: advocatenorde/kantoorhandboek

Voor het samenstellen van het modelkantoorhandboek is voor een ‘gulden middenweg’ gekozen met modellen en voorbeeldprocedures waar zoveel mogelijk advocatenkantoren iets aan hebben. Het handboek is dus niet geschreven voor een specifiek soort praktijk of een bepaalde grootte van kantoor.

In het modelkantoorhandboek is bijvoorbeeld opgenomen een beschrijving van procedures rondom kantoororganisatie, relatiebeheer, waarneming, klachtenregeling en derdengelden.
De voorbeeldprocedures zijn beschrijvingen van hoe u zaken zou kúnnen vastleggen. Procedures kunnen per kantoor verschillen. Van u wordt dan ook verwacht dat u de voorbeeldprocedures aanpast aan uw kantoorsituatie. Om die reden wordt het modelkantoorhandboek in Word aangeboden, zodat u tekst kunt toevoegen, verwijderen of aanpassen.

Updates
De Nederlandse Orde van Advocaten zal de inhoud van het handboek periodiek actualiseren. Mocht er bijvoorbeeld een wijziging in de verordening plaatsvinden, dan zal de NOvA de voorbeeldprocedures hierop aanpassen en u hierover op de hoogte brengen via de website en de e-mailnieuwsbrief. Omdat u de voorbeeldprocedures zeer waarschijnlijk heeft aangepast, kunt u bepalen waar in uw handboek deze wijzigingen het best kunnen worden overgenomen.

Eigen verantwoordelijkheid
Als u dit modelkantoorhandboek gebruikt en ‘kantoorspecifiek’ maakt, wil dit niet automatisch zeggen dat u aan de regelgeving voldoet. De advocaten op uw kantoor blijven altijd zelf verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving. Het door u aangepaste handboek biedt u de mogelijkheid om u tegenover de deken te verantwoorden; of u voldoet kan uiteindelijk alleen de deken bepalen.


De inhoud die door de NOvA in het kantoorhandboek is gezet, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De NOvA aanvaardt op geen enkele manier aansprakelijkheid voor gevolgen van het gebruik van de inhoud van het modelkantoorhandboek, of voor aanpassingen aan die inhoud door het kantoor.