Post- en bezoekadres kantoor

Op grond van artikel 12 lid 1 Advocatenwet mogen advocaten slechts in één arrondissement op één locatie kantoor houden. Dat betekent echter niet dat advocaten niet op een andere locatie dan hun kantoor hun werkzaamheden mogen verrichten. Deze werkzaamheden vallen niet onder het begrip  ‘kantoor houden’. Daar waar men kantoor houdt verricht men zijn wezenlijke beroepsactiviteiten en is het centrum van de beroepswerkzaamheden gelegen. Aldaar heeft men zijn kantooradres voor het tableau en maakt men deel uit van de Orde van Advocaten (Kamerstukken II, 2006-07, 30 815, nr. 3, p.11-12). Bij meerdere vestigingen van een advocatenkantoor kan een advocaat maar op één locatie kantoor houden conform het bepaalde in artikel 12 lid 1 Advocatenwet. U dient derhalve te bepalen waar u uw wezenlijke beroepsactiviteiten verricht. De andere vestigingen kunnen dan als bezoekadres worden opgegeven.