Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Ook voor advocaten en advocatenkantoren is het van belang dat zij zich bewust zijn van de gevolgen van deze nieuwe Europese privacywetgeving omdat er meer verplichtingen bij komen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.

De belangrijkste voor de advocatuur zijn:

 • Het register van verwerkingen;
 • De meldplicht datalekken;
 • De functionaris gegevensbescherming;
 • De gegevensimpactbeoordeling;
 • Het vergeetrecht;
 • Het recht op dataportabiliteit.


Het Innovatieplatform van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft op 25 april 2018 een bijeenkomst georganiseerd om advocaten te informeren over wat de AVG voor hen betekent. Op de website van de NOvA kan een ieder de integrale uitzending bekijken.

Op de site van de Nederlandse orde staat praktische informatie waaronder conceptdocumenten zoals;

 • register verwerkingsactiviteiten;
 • verwerkersovereenkomst;
 • meldingsformulier beveiligingsincident;
 • register datalekken;
 • brief met aanvullende afspraken tussen verwerkingsverantwoordelijken.


Verder is op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, belangrijke informatie te vinden zoals een regelhulp en een checklist. Ook heeft de Rijksoverheid een handleiding opgesteld.
Deze documenten zijn ook geschikt voor gebruik door advocaten.


Relevante websites:

NOvA: www.advocatenorde.nl

Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl