FIU: Transactieomschrijving melding ongebruikelijke transactie voortaan verplicht

als Wwft-instelling op grond van artikel 16, eerste lid, van de Wwft, bij de Financiële Inlichtingen Unit (FIU) een melding ongebruikelijke transactie moet doen, dan dient deze melding op grond van artikel 16, tweede lid, onder e, van de Wwft:‘’de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt’’ te vermelden. U legt dus uit waarom de transactie ongebruikelijk is, waar uw vermoeden met betrekking tot witwassen, onderliggende delicten en/of terrorismefinanciering op is gebaseerd en waar dit uit blijkt.

De FIU ziet dat er nog steeds meldingen gedaan worden waar dit niet of zeer summier het geval is. Om die reden heeft de FIU bekend gemaakt dat het vanaf 1 november 2023 niet meer mogelijk is om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden.

Voor meer informatie klikt u hier: Transactieomschrijving voortaan verplicht - FIU-Nederland

Wilt u meer weten over de meldplicht voor de advocatuur, klik dan hier: Advocaten - FIU-Nederland

Terug naar het nieuws-overzicht