Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024

In de nieuwsbrief van november 2023 is uiteengezet wat de achtergrond van de bestuursrechtelijke handhaving door de deken is en hoe deze wordt vormgegeven.

Op 23 januari 2024 heeft de deken de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024 vastgesteld. Deze is met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 in werking getreden. Onder andere de volgende overtredingen kunnen bestuursrechtelijk gehandhaafd worden:

1. Het niet voldoen aan de inlichtingenplicht (5:20 Awb) zoals het niet tijdig indienen van de CCV-opgave individueel, het niet tijdig indienen van de CCV-opgave kantoor en het niet tijdig indienen van de financiële kengetallen.

2. Het niet voldoen aan Wwft verplichtingen (o.a. opleiding, cliëntonderzoek en het niet melden van ongebruikelijke transactie).

3. Het niet hebben van kantoor specifiek risicobeleid Wwft.

4. Het niet voldoen aan de verplichting tot deelname aan kwaliteitstoetsen en het niet voldoen aan de verplichting tot registratie op tenminste één rechtsgebied.

De tekst van de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024 en de bijlage, kunt u lezen via https://www.advocatenorde-gelderland.nl/40016/beleidsregels-en-richtlijnen. Deze beleidsregel is per 1 januari 2024 ingegaan. 

Terug naar het nieuws-overzicht