SPO: De Kracht van non-verbale communicatie: "Anders Kijken, meer zien!" - 16 mei 2024

Datum: 16 mei  2024
Aanvangstijd: 13:15
Locatie: Theater De Kik, Dorpsstraat 39 te Elst
Kosten: € 140.00

De Stichting Permanente Opleiding Gelderland nodigt u hierbij graag uit voor de workshop De kracht van non-verbale communicatie “Anders kijken, meer zien!” met een specifieke focus op Lichaamstaal tjdens het cliëntgesprek die zal worden gehouden op donderdag 16 mei 2024 van 13.00-17.30 uur, met aansluitend een borrel waarin u de gelegenheid hebt om samen na te praten.

De workshop zal plaatsvinden in Theater De Kik, Dorpsstraat 39 in Elst. Vlakbij het theater kunt u gratis parkeren (parkeerterrein Het Land van Tap). Met het OV is het vanaf station Elst 8 minuten wandelen naar het theater.

Na goed ontvangen workshops in 2021, 2022 en 2023 heeft de SPO Gelderland Daniëlle Regnerij gevraagd om ook dit jaar weer een workshop te geven aan de Gelderse Balie. Voor degenen die eerder de cursus hebben gevolgd, Daniëlle geeft een andere workshop deze keer! Er zal dit jaar naast het algemene deel vooral worden ingegaan op lichaamstaal tijdens het cliëntgesprek.

Let op, er is vanwege het interactieve aspect van de workshop slechts beperkt plaats!

Over de trainer
Na haar studie rechten met specialisatie arbeidsrecht is Daniëlle Regnerij werkzaam geweest binnen Human Resources. In deze rol heeft zij reorganisaties begeleid en internationaal gewerkt. Vervolgens is zij zich gaan specialiseren in persoonlijke ontwikkeling. Ze heeft veel ervaring met loopbaanbegeleiding, trainee development, coaching en leiderschapsprogramma’s.

Naast haar werk bij onder meer Rabobank, Shell en Achmea, heeft Daniëlle zich gespecialiseerd in non-verbale communicatie bij verschillende opleidingsinstituten. In de zomer van 2015 is door het vakblad Tijdschrift voor Management Development een artikel van Daniëlle over non-verbale communicatie gepubliceerd. Pas de laatste decennia is er meer aandacht gekomen voor dit onderdeel van onze communicatie. Er leven veel aannames hoe dit zou werken. Daniëlle is zich gaan specialiseren in non-verbale communicatie gebaseerd op state of the art wetenschappelijk onderzoek.

Referentie
Kent u uzelf? Ik heb bij Daniëlle Regnerij een workshop over non-verbale communicatie gevolgd. Ik heb hierin veel geleerd over mijn eigen non-verbale communicatie. Ik dacht mijzelf goed genoeg te kennen tot ik deze workshop deed. Daniëlle wist mij snel duidelijk te maken dat wat ik zei vaak wel, maar niet altijd, overeenkwam met wat ik non-verbaal uitstraalde. Alleen al door dit besef is mijn wijze van communiceren beter en effectiever geworden.

Voormalig Opperbevelhebber der Strijdkrachten Generaal b.d. Peter van Uhm

Tijdens de workshop komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

-  De eerste indruk bij de ontmoeting met uw cliënt.
-  Wat is non-verbale communicatie en wat is ons doel ermee?
-  Een overzicht van de top 5 aan non-verbale signalen in onze dagelijkse gesprekken.
-  Non-congruente signalen.
-  Drie succesfactoren, non-verbaal.
-  De laagdrempelige oefening Let’s meet in een sub-groep.
-  Open Forum: effectieve richtsnoeren hoe om te gaan met non-verbale signalen.
-  Interactieve groepsgesprekken met reflectievragen.

Aan deze bijeenkomst worden in het kader van hoofdstuk 4 van de Verordening op de advocatuur (Vakbekwaamheid van de advocaat) 4 punten (vaardigheden) toegekend.
Het programma voor deze bijeenkomst luidt als volgt:

13.00 uur ontvangst
13.15 uur eerste deel
15.15 uur pauze
15.30 uur tweede deel
17.30 uur einde cursus en aanvang borrel
18.15 uur einde borrel

U kunt zich tot en met 25 april a.s. voor deze cursus aanmelden.

De cursuskosten ad € 140,00 dient u bij voorkeur tegelijk met uw aanmelding, maar in ieder geval uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst, te voldoen op IBAN rekeningnummer NL11 SNSB 0946 3467 04 t.n.v. Orde van Advocaten Gelderland onder vermelding van uw naam (niet alleen de naam van het kantoor!) en het nummer van deze cursus: 2024 / 06.

Aanmelding en deelname na afloop van de inschrijftermijn is uitsluitend mogelijk na overleg via cursus@ordegelderland.nl met het Bureau van de Orde.

Restitutie van cursuskosten is alleen mogelijk als u zich tijdig (uiterlijk 5 werkdagen vóór de workshop) afmeldt.

Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting Permanente Opleiding

Vanessa van Westing-Kuipers
secretaris

 

inschrijven

Inschrijven U kunt zich inschrijven voor SPO: De Kracht van non-verbale communicatie: "Anders Kijken, meer zien!" - 16 mei 2024
Er zijn (nog) 8 plaatsen beschikbaar.
Terug naar het agenda-overzicht