Terugblik jaarvergadering, nieuwe samenstelling Raad van de Orde en CvA, financiële bijdrage 2024 en save the date 21 maart 2025

De Raad van de Orde kijkt terug op een geslaagde jaarvergadering in De Vereeniging in Nijmegen op 21 maart jl. Met 181 aanmeldingen en uiteindelijk 169 stemgerechtigde advocaten die aanwezig waren bij de vergadering, was de opkomst vanuit de Gelderse Balie wederom hartstikke goed!

Na het huishoudelijke gedeelte waarin onder meer de nieuwe leden voor de Raad zijn verkozen, de jaarrekening over 2023 door de penningmeester is toegelicht, het bestuur décharge is verleend, de financiële bijdrage voor 2024 door de vergadering is vastgesteld, de deken Maaike Bomers haar laatste rede heeft gehouden, de nieuwe deken Wouter Timmermans zijn eerste rede voor de vergadering heeft gehouden en de jubilarissen (advocaten die 25 jaar, 40 jaar en zelfs al 50 jaar advocaat zijn) in het zonnetje zijn gezet,

Na een gezellige borrel in de Keizer Karel foyer met DJ Lugarno genoten vervolgens 77 deelnemers van een heerlijk diner in het restaurant van De Vereeniging.

Hartelijk dank voor uw deelname!

 

De samenstelling van de Raad en van de Gelderse fractie van het CvA is per 22 maart 2024 als volgt:

Raad van de Orde in het arrondissement Gelderland:
• mr. W.W.H. Timmermans, deken
• mr. B. Witteveen, portefeuillehouder insolventies / penningmeester
• mr. L.D.M. Rubens-Snijders, portefeuillehouder personen- en familierecht
• mr. A. Sahin, portefeuillehouder strafrecht
• mr. G.M. Hissink, portefeuillehouder opleiding
• mr. L.A. Hauwert, portefeuillehouder rechtshulp
• mr. F.R.H. Kuiper, portefeullehouder toelating / portefeuillehouder bestuursrecht

De Raad van de Orde heeft op 25 april a.s. de heidag en dan zullen de portefeuilles en functies definitief worden ingedeeld voor komend jaar.

College van Afgevaardigden, fractie Gelderland:

Leden
- mr. S.W. van Dijk (vz)
- mr. J.W.C. Giebels
- mr. M. Bakhuis
- mr. M. Meijer

Plaatsvervangende leden

- mr. J.M.H.W. Bindels

- mr. D. Simo

- mr. M.R. van de Zand

 

Binnenkort zal de uitvraag worden gedaan voor de categorie van de financiële bijdrage 2024 (de zogenaamde categorieverklaring). Iedere advocaat ontvangt daar separaat bericht van via amadeus@ordenvanadvocaten.nl.


De financiële bijdrage voor 2024 wordt als volgt:

• Categorie 1 (≥ € 100.000): € 894
• Categorie 2 (€ 60.000-€ 100.000): € 733
• Categorie 3 (< € 60.000): € 530
• Categorie 4 (eerstejaars stagiaire in het jaar van beëdiging): € 315
• Categorie 5 (herintreder): € 315

Let op, wanneer u geen of niet tijdig een categorieverklaring invult, dan wordt u automatisch in categorie 1 ingedeeld.

 

Save the date jaarvergadering in 2025

Op vrijdag 28 maart 2025 zal onze volgende jaarvergadering plaatsvinden.
Wilt u deze datum vanaf 14:00 uur alvast reserveren? T.z.t. ontvangt u meer informatie via onze nieuwsbrief.

 

 

 

Terug naar het nieuws-overzicht