Uitvraag voor de categorie van de financiële bijdrage 2024

Tijdens de jaarvergadering op 21 maart jl. zijn de nieuwe bedragen voor de financiële bijdrage in 2024 vastgesteld. Op 26 maart 2024 is de uitvraag gedaan voor de categorie van de financiële bijdrage (de zogenaamde categorieverklaring). Daarin worden de categorieën toegelicht en staat een link naar de beleidsregel financiële bijdrage die ook op onze website is gepubliceerd. Iedere advocaat krijgt daarover zelf een bericht via amadeus@ordenvanadvocaten.nl. Invullen kost slechts een halve minuut!  U kunt de verklaring t/m 7 april a.s. indienen.

Let op, wanneer u geen of niet tijdig een categorieverklaring invult, dan wordt u automatisch in categorie 1 ingedeeld. Indien u deze week géén bericht van ons ontvangt, verzoeken wij u dringend een bericht te sturen naar onze financiële administratie via info@ordegelderland.nl.

Dank alvast voor uw medewerking!

Terug naar het nieuws-overzicht